Wetsvoorstel

Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Dit wetsvoorstel verplicht banken en andere betaaldienstverleners zich aan te sluiten op het "Verwijzingsportaal bankgegevens". Het verwijzingsportaal geeft verscheidene overheidsinstanties (zoals de politie, het openbaar ministerie, de belastingdienst, de voedsel- en warenautoriteit, de inspectie leefomgeving en transport, de FIOD en sociaal rechercheurs) toegang tot de rekeningadministraties van banken en andere betaaldienstverleners in Nederland. De instanties kunnen via het portaal automatisch gegevens opvragen die nu nog handmatig en per geval bij de banken worden gevorderd, zoals de tenaamstelling van de rekening of kluis en naam, adres, geboortedatum van de rekeninghouder(s). De banken en andere betaaldienstverleners mogen burgerservicenummers gaan gebruiken voor het verzamelen van de gevraagde informatie. Met het voorstel wordt voldaan aan een verplichting voor elke lidstaat van de Europese Unie om een centraal elektronisch systeem ter identificatie van cliënten van banken en andere betaaldienstverleners in te richten.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Vergissing
PVV

Activiteiten

10 dec 2019
03 dec 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35245), Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238) en Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:00 - 23:19

12 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:40 - 14:50

11 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling en de griffie daarbij verzoeken de behandeling te agenderen tezamen met de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35 245).

10:30 - 11:30

04 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 22 augustus 2019 om 14.00 uur.

10:30 - 11:30

02 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

16:00 - 16:45

Wetgevingsproces

27 jun 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
22 aug 2019

Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
11 sep 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
12 sep 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 dec 2019

Plenaire vergadering: Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35245), Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238) en Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179)

Plenair debat
10 dec 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

01 nov 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten