Wetsvoorstel

Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Dit wetsvoorstel verplicht banken en andere betaaldienstverleners zich aan te sluiten op het "Verwijzingsportaal bankgegevens". Het verwijzingsportaal geeft verscheidene overheidsinstanties (zoals de politie, het openbaar ministerie, de belastingdienst, de voedsel- en warenautoriteit, de inspectie leefomgeving en transport, de FIOD en sociaal rechercheurs) toegang tot de rekeningadministraties van banken en andere betaaldienstverleners in Nederland. De instanties kunnen via het portaal automatisch gegevens opvragen die nu nog handmatig en per geval bij de banken worden gevorderd, zoals de tenaamstelling van de rekening of kluis en naam, adres, geboortedatum van de rekeninghouder(s). De banken en andere betaaldienstverleners mogen burgerservicenummers gaan gebruiken voor het verzamelen van de gevraagde informatie. Met het voorstel wordt voldaan aan een verplichting voor elke lidstaat van de Europese Unie om een centraal elektronisch systeem ter identificatie van cliënten van banken en andere betaaldienstverleners in te richten.

Activiteiten

02 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

16:00 - 16:45

04 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 22 augustus 2019 om 14.00 uur.

10:30 - 11:30

11 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling en de griffie daarbij verzoeken de behandeling te agenderen tezamen met de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35 245).

10:30 - 11:30

12 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:40 - 14:50

Week 45
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238)

Wetgevingsproces

27 jun 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
22 aug 2019

Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
11 sep 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
12 sep 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 nov 2019

Plenaire vergadering: Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten