Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Het kabinet heeft besloten extra geld beschikbaar te stellen om versneld te werken aan het reduceren van broeikasgasuitstoot. Ook voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komen middelen beschikbaar voor maatregelen om die uitstoot terug te dringen. Dit wetsvoorstel regelt het beschikbaar komen van dat extra geld.

Activiteiten

02 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

16:00 - 16:45

03 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 11 juli 2019.

14:00 - 15:00

02 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

02 okt 2019
03 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:45 - 14:55

16 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: De commissie spreekt de voorkeur uit voor gezamenlijke behandeling van de vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Urgenda op het terrein van I&W, EZK, LNV en BiZa. De heer Van Raan (PvdD) zal, indien voldoende steun bestaat bij de andere commissies, een voorstel hiertoe doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden. Mocht er geen gezamenlijke behandeling plaatsvinden, dan zal de commissie voor I&W aan afzonderlijk wetgevingsoverleg voeren over dit onderwerp.

10:15 - 11:15

Week 48
Plenair debat

Plenaire vergadering: 35234 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen)) 35235 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)) 35236 (Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)) 35237 (Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda))

Wetgevingsproces

28 jun 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jul 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
11 jul 2019

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Inbreng feitelijke vragen
02 okt 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
02 okt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 okt 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
25 nov 2019

Plenaire vergadering: 35234 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen)) 35235 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)) 35236 (Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)) 35237 (Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda))

Plenair debat
Meer zien