Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Het kabinet heeft besloten extra geld beschikbaar te stellen om versneld te werken aan het reduceren van broeikasgasuitstoot. Ook voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komen middelen beschikbaar voor maatregelen om die uitstoot terug te dringen. Dit wetsvoorstel regelt het beschikbaar komen van dat extra geld.

Activiteiten

02 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

16:00 - 16:45

03 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 11 juli 2019.

14:00 - 15:00

11 jul 2019

Wetgevingsproces

28 jun 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jul 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
11 jul 2019

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Inbreng feitelijke vragen

Documenten

Alle documenten