Wetsvoorstel

Wijziging van de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.