Wetsvoorstel

Slotwet Ministerie van Defensie 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Defensie over 2018 opgenomen.

Activiteiten

15 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:10 - 14:15

16 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2019 te 14.00 en de minister verzoeken de antwoorden uiterlijk dinsdag 4 juni 2019 bij de Kamer in te dienen.  Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie op 19 juni 2019.

10:30 - 11:30

16 mei 2019
Technische briefing

Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag Ministerie van Defensie 2018

Besluit: Behandeld.

11:30 - 12:30

19 jun 2019
Wetgevingsoverleg

Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie

14:00 - 17:00

Wetgevingsproces

15 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
15 mei 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
16 mei 2019

Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag Ministerie van Defensie 2018

Technische briefing
Meer zien

Documenten

Alle documenten