Wetsvoorstel

Slotwet Ministerie van Defensie 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Defensie over 2018 opgenomen.

Activiteiten

05 sep 2019
04 jul 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Slotwet Ministerie EZK, Ministerie LNV en het Diergezondheidsfonds 2018 (35 200-XIII) Diergezondheidsfonds 2018 (35 200-XIII) (LNV-deel)

19:50 - 20:40

Debat terugkijken
02 jul 2019
27 jun 2019
Wetgevingsoverleg

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

10:00 - 13:00

Debat terugkijken
25 jun 2019
18 jun 2019
Wetgevingsoverleg

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

16:00 - 19:30

18 jun 2019
13 jun 2019
Technische briefing

Technische briefing Algemene Rekenkamer over Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018

14:00 - 15:00

13 jun 2019
12 jun 2019
Wetgevingsoverleg

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2018

13:00 - 16:00

Debat terugkijken
12 jun 2019
Wetgevingsoverleg

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds (XIII) (deel EZK) voor het jaar 2018

10:00 - 13:00

Debat terugkijken
12 jun 2019
11 jun 2019
06 jun 2019
05 jun 2019
04 jun 2019
Algemeen overleg

18:00 - 21:00

Debat terugkijken
29 mei 2019
23 mei 2019
23 mei 2019
23 mei 2019
23 mei 2019
23 mei 2019
23 mei 2019
23 mei 2019
23 mei 2019
23 mei 2019
22 mei 2019
Technische briefing

Briefing Algemene Rekenkamer over AR-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Jaarverslag Ministerie van SZW

14:00 - 15:00

22 mei 2019
22 mei 2019
Technische briefing

Briefing Algemene Rekenkamer over haar rapport inzake resultaten het verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) en het Diergezondheidsfonds (deel EZK)

11:30 - 12:30

16 mei 2019
Technische briefing

Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag Ministerie van Defensie 2018

Besluit: Behandeld.

11:30 - 12:30

16 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2019 te 14.00 en de minister verzoeken de antwoorden uiterlijk dinsdag 4 juni 2019 bij de Kamer in te dienen.  Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie op 19 juni 2019.

10:30 - 11:30

15 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:10 - 14:15

Wetgevingsproces

15 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
15 mei 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
16 mei 2019

Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag Ministerie van Defensie 2018

Technische briefing
16 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
21 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 mei 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
22 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 mei 2019

Briefing Algemene Rekenkamer over haar rapport inzake resultaten het verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) en het Diergezondheidsfonds (deel EZK)

Technische briefing
22 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mei 2019

Briefing Algemene Rekenkamer over AR-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Jaarverslag Ministerie van SZW

Technische briefing
23 mei 2019

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 - 35200-XVI-1

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018, deel LNV

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

AR-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (XIII) - vragen aan de regering, deel LNV

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018, deel LNV

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 - 35200-XVI

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) voor het jaar 2018, deel EZK

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 - 35200-XV-1

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2018, deel EZK

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 35200-XV-2-REG - vragen aan Regering (REG) SZW

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

AR-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds, deel EZK - vragen aan de regering

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2018

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Slotwet Ministerie van Defensie 2018

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 - 35200-XV SZW

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 - vragen aan Regering (REG) - 35200-XVI-2

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 35200-XV-2-ARK - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK) SZW

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK) - 35300-XVI-2

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Defensie (X) (aan de Regering)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Defensie (X) (aan de AR)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

AR-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds, deel EZK - vragen aan Algemene Rekenkamer (AR)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

AR-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds(XIII), - vragen aan Algemene Rekenkamer deel LNV

Inbreng feitelijke vragen
28 mei 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
29 mei 2019

IenW verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer

Technische briefing
04 jun 2019

Onderhoud wegen en bruggen

Algemeen overleg
05 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan het afscheid: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
12 jun 2019

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds (XIII) (deel EZK) voor het jaar 2018

Wetgevingsoverleg
12 jun 2019

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2018

Wetgevingsoverleg
12 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 jun 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering; Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 jun 2019

Technische briefing Algemene Rekenkamer over Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018

Technische briefing
18 jun 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
18 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 jun 2019

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

Wetgevingsoverleg
18 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
19 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
19 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jun 2019

Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie

Wetgevingsoverleg
20 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 jun 2019

Jaarverslag 2018

Wetgevingsoverleg
25 jun 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
25 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jun 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
26 jun 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jun 2019

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
27 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Begroting Slotwet Ministerie EZK, Ministerie LNV en het Diergezondheidsfonds 2018 (35 200-XIII) Diergezondheidsfonds 2018 (35 200-XIII) (LNV-deel)

Plenair debat
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
12 sep 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 okt 2019

Ambulancezorg/Acute zorg

Algemeen overleg
09 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 okt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 nov 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 jan 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 jan 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 jan 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 feb 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
26 mrt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten