Wetsvoorstel

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 2018 opgenomen.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

15 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:10 - 14:15

16 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 23 mei 2019 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

05 jun 2019
06 jun 2019
11 jun 2019
20 jun 2019
Wetgevingsoverleg

Behandeling van de jaarverslagen/ slotwetten betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) voor het jaar 2018

Besluit: Behandeld.

14:00 - 17:00

Debat terugkijken
25 jun 2019
04 jul 2019
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

02:25 - 03:50

Wetgevingsproces

15 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
15 mei 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
23 mei 2019

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (35200-VII)

Inbreng feitelijke vragen
05 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan het afscheid: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 jun 2019

Behandeling van de jaarverslagen/ slotwetten betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) voor het jaar 2018

Wetgevingsoverleg
25 jun 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
25 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jun 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
04 sep 2019

Staat van de Volkshuisvesting

Algemeen overleg
Meer zien

Documenten

Alle documenten