Wetsvoorstel

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 2018 opgenomen.

Activiteiten

15 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:10 - 14:15

16 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 23 mei 2019 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

23 mei 2019
20 jun 2019
Wetgevingsoverleg

Behandeling van de verantwoordingsstukken cie. BiZa en de wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota Hfdst. VII, Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) 2018

14:00 - 17:00

Wetgevingsproces

15 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
15 mei 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
23 mei 2019

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (35200-VII)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (35200-VII-2)

Inbreng feitelijke vragen
20 jun 2019

Behandeling van de verantwoordingsstukken cie. BiZa en de wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota Hfdst. VII, Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) 2018

Wetgevingsoverleg
Meer zien

Documenten

Alle documenten