Wetsvoorstel

Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

Dit wetsvoorstel regelt dat leerlingen met een diploma vmbo in de theoretische (tl) of gemengde leerweg (gl) toegelaten moeten worden tot havo 4, indien zij voldoen aan voorwaarden die betrekking hebben op het door hen afgelegde eindexamen. Die voorwaarden worden bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
SGP 3
FvD 2

Activiteiten

17 feb 2020
Wetgevingsoverleg

Wetsvoorstel Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo

Besluit: Behandeld.

11:00 - 16:00

17 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

17 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 13:40

25 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 29 mei 2019 te 17.15 uur.

10:15 - 11:15

23 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

17 apr 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
23 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 apr 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
29 mei 2019

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom van leerlingen met een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de theoretische of gemengde leerweg naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 okt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
17 okt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 feb 2020

Wetsvoorstel Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo

Wetgevingsoverleg
20 feb 2020

Plenaire vergadering: Einde middagvergadering: STEMMINGEN (over de Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo (35 195), over moties ingediend bij het VAO Zwangerschap en geboorte, het VAO Eurogroep/Ecofinraad, het VSO Raad voor Concurrentievermogen, het VAO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten (AO d.d. 12/2 en over de motie van afkeuring ingediend bij het debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn))

Stemmingen
Meer zien

Documenten

14 okt 2019
Download Tabellen
11 dec 2019
Download Maritiem
Alle documenten