Wetsvoorstel

Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

Dit wetsvoorstel regelt dat leerlingen met een diploma vmbo in de theoretische (tl) of gemengde leerweg (gl) toegelaten moeten worden tot havo 4, indien zij voldoen aan voorwaarden die betrekking hebben op het door hen afgelegde eindexamen. Die voorwaarden worden bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.

Activiteiten

23 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:45 - 16:30

25 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 29 mei 2019 te 17.15 uur.

10:15 - 11:15

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

17 apr 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
23 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 apr 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
29 mei 2019

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom van leerlingen met een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de theoretische of gemengde leerweg naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten