Wetsvoorstel

Intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht

Dit wetsvoorstel voorziet in een wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland wordt momenteel verplicht digitaal geprocedeerd. De schaal en complexiteit van het digitaliseringsproces zijn onderschat waardoor het digitale systeem verder niet bij andere rechtbanken in gebruik kan worden genomen. De Raad voor de rechtspraak heeft een basisplan vastgesteld om de digitalisering op andere wijze vorm te geven, een reset van de digitalisering. Hiervoor is het nodig dat de wetgeving op basis waarvan bij de twee rechtbanken verplicht digitaal wordt geprocedeerd, wordt ingetrokken. Zo zal voor alle rechtbanken hetzelfde uniforme procesrecht gelden.

Activiteiten

05 jun 2019
05 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 14:00

10 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 25 april 2019.

14:30 - 16:00

28 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 14:00

Wetgevingsproces

26 mrt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
28 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 apr 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
25 apr 2019

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht (35175)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 jun 2019

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht (35175)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

27 mrt 2019
Download Advies NOvA
Alle documenten