Wetsvoorstel Langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis die permanent toezicht nodig hebben

Dit wetsvoorstel heeft tot doel om cliënten met een psychische stoornis (al dan niet in combinatie met een andere aandoening, beperking of handicap) toegang te geven tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat om cliënten bij wie sprake is van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg. Door de toegang tot de Wlz voor deze cliënten mogelijk te maken, kan beter passende langdurige zorg worden geregeld die bijdraagt aan een stabiele situatie voor de cliënt.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
SGP 3
DENK 3
FVD 2
Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:10 - 16:00

Bekijk via Debat Gemist

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 12:10 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:20

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 april 2019 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 20 februari 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 maart 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 13 maart 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 4. 12 april 2019

  Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij - 35146

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 24 april 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 6. 22 mei 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 7. 22 mei 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 27 juni 2019

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij (35146)

  Plenair debat (wetgeving)

 9. 2 juli 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven