Wetsvoorstel

Langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis die permanent toezicht nodig hebben

Dit wetsvoorstel heeft tot doel om cliënten met een psychische stoornis (al dan niet in combinatie met een andere aandoening, beperking of handicap) toegang te geven tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat om cliënten bij wie sprake is van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg. Door de toegang tot de Wlz voor deze cliënten mogelijk te maken, kan beter passende langdurige zorg worden geregeld die bijdraagt aan een stabiele situatie voor de cliënt.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2

Activiteiten

02 jul 2019
27 jun 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij (35146)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

12:10 - 18:00

Debat terugkijken
22 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

22 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 14:20

13 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 april 2019 te 14.00 uur.

10:15 - 11:30

05 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:30 - 16:30

Wetgevingsproces

20 feb 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
05 mrt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 mrt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
12 apr 2019

Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij - 35146

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
24 apr 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jun 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij (35146)

Plenair debat
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

21 jun 2019
Download Sprekerslijst
02 jul 2019
Download eindtekst 35146
Alle documenten