Wetsvoorstel

Wijzigingswet financiële markten 2019

Dit voorstel bevat veranderingen in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op het accountantsberoep. Onder andere gaat het om:
- het mogelijk maken van informatieverstrekking door het Bureau financieel toezicht aan de Autoriteit Financiële Markten voor het toezicht op accountants;
- het verdwijnen van voorafgaand toezicht door de minister op de voorschriften voor accountantscontroles;
- het overdragen van de bevoegdheden van de Commissie eindtermen accountantsopleiding (CEA) aan de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA);
- aanpassingen aan bepalingen in de Europese richtlijn solvabiliteit II;
- technische verbeteringen.

Activiteiten

17 jan 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

13:45 - 14:00

23 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 februari 2019 om 14.00.

15:30 - 16:30

27 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg en geen plenair afrondend debat voeren.

15:00 - 16:00

Debat terugkijken
03 jun 2019
Wetgevingsoverleg

Wijzigingswet financiële markten 2019

15:30 - 17:30

Documenten

Alle documenten