Wetsvoorstel

Implementatie richtlijn 2016/800/EU procedurele rechten minderjarige verdachten

Kinderen zijn niet zelfstandig in staat om hun recht op een eerlijk proces te verwezenlijken. Daartoe heeft de Europese Unie ondersteunende en beschermende maatregelen genomen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafzaak. Met dit wetsvoorstel worden deze maatregelen in de Nederlandse regeling van het jeugdstrafprocesrecht ingebed. De richtlijn moet op uiterlijk 11 juni 2019 omgezet zijn in Nederlandse wetgeving.

Activiteiten

15 jan 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:00 - 16:00

24 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 februari 2019.

10:00 - 11:30

Wetgevingsproces

14 jan 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
15 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jan 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
14 feb 2019

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132) (35116)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten