Wetsvoorstel

Kadasterwet BES

Het wetsvoorstel is bedoeld om een Kadasterwet BES in het leven te roepen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden). De wet is nodig om de kadastrale functie op de BES-eilanden op een goede manier te waarborgen, door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers ook op de BES-eilanden taken te laten uitoefenen.

Activiteiten

20 feb 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 14:00

19 feb 2020
23 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 februari 2019 te 12.00 uur

13:00 - 13:30

20 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse ZakenĀ  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:15 - 15:40

Wetgevingsproces

17 dec 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
20 dec 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 jan 2019

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
07 feb 2019

Regels met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen en de kadasters op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kadasterwet BES)- 35109

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten