Wetsvoorstel

Kadasterwet BES

Het wetsvoorstel is bedoeld om een Kadasterwet BES in het leven te roepen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden). De wet is nodig om de kadastrale functie op de BES-eilanden op een goede manier te waarborgen, door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers ook op de BES-eilanden taken te laten uitoefenen.

Activiteiten

23 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 februari 2019 te 12.00 uur

13:00 - 13:30

20 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse ZakenĀ  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:15 - 15:40