Wetsvoorstel

Wet implementatie prospectusverordening

Dit voorstel regelt de aanpassing van hoofdstuk 5 van de Wet op het financieel toezicht aan de Europese prospectusverordening uit 2017. In de verordening staan regels over de informatie die beleggers moeten krijgen als zij willen investeren in aandelen of obligaties.

Activiteiten

18 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:40 - 16:15

19 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 7 februari 2019 om 14.00 uur.

15:30 - 17:15

13 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg en geen plenair afrondend debat voeren.

15:30 - 16:30

Wetgevingsproces

17 dec 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
18 dec 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 dec 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
07 feb 2019

Wet implementatie prospectusverordening

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

17 dec 2018
Download Advies ATR
Alle documenten