Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Ellemeet en Van der Staaij. Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein.

De voorwaarden voor de inkoop van lokale zorg in het sociaal domein zijn de laatste jaren veranderd. Europese wetgeving verplicht gemeenten tegenwoordig om de inkoop van van diensten en zorg boven een bedrag van 750.000 euro aan te besteden. Volgens de initiatiefnemers wordt dit door zowel gemeenten als aanbieders als zeer onwenselijk ervaren. Het voorliggende wetsvoorstel voorziet in een wijziging van de Aanbestedingswet 2012 waardoor gemeenten niet meer verplicht zijn aan te besteden in het sociale domein.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:40 - 13:50

Procedurevergadering

Besluit: Advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop afwachten alvorens tot het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel over te gaan.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

 1. 5 december 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 december 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop afwachten alvorens tot het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel over te gaan. 

 3. 3 april 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 10 april 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 5. 11 april 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden