Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van de Koning. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Activiteiten

18 dec 2018
13 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag houdende een lijst van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op donderdag 6 december 2018 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

06 dec 2018
04 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

16:30 - 16:45

Wetgevingsproces

30 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 dec 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 dec 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
06 dec 2018

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
06 dec 2018

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35095-III)

Inbreng feitelijke vragen
06 dec 2018

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35095-IV)

Inbreng feitelijke vragen
06 dec 2018

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35095-I)

Inbreng feitelijke vragen
06 dec 2018

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35095-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
06 dec 2018

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35095-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
13 dec 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
18 dec 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 dec 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
19 dec 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
20 dec 2018

Procedurevergadering Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
20 dec 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 18 en 19 december, behoudens de Klimaatwet)

Stemmingen
20 dec 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten