Wetsvoorstel

Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is het private arbeidsrecht van toepassing geworden op ambtenaren.
Het onderhavige wetsvoorstel bevat de aanpassingswetgeving die uit de Wnra voortvloeit voor de onderwijssectoren en maakt het daarmee mogelijk dat de Wnra voor de onderwijssectoren in werking kan treden.

Activiteiten

27 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

16:00 - 16:15

13 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 januari 2019 te 10.00 uur.

10:15 - 11:15

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Documenten

Alle documenten