Wetsvoorstel

Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is het private arbeidsrecht van toepassing geworden op ambtenaren.
Het onderhavige wetsvoorstel bevat de aanpassingswetgeving die uit de Wnra voortvloeit voor de onderwijssectoren en maakt het daarmee mogelijk dat de Wnra voor de onderwijssectoren in werking kan treden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2

Activiteiten

27 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

16:00 - 16:15

13 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 januari 2019 te 10.00 uur.

10:15 - 11:15

25 apr 2019
25 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:55 - 14:05

13 jun 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (35089)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:40 - 11:30

Debat terugkijken
18 jun 2019

Wetgevingsproces

22 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
27 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 dec 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
17 jan 2019

Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

07 jun 2019
Download Sprekerslijst
18 jun 2019
Download Eindtekst 35089
Alle documenten