Wetsvoorstel

Plantgezondheidswet

Dit wetsvoorstel leidt tot een herziening en vernieuwing van de Plantenziektenwet van 5 april 1951. Het doel van het voorstel is het voorkomen van de insleep en verspreiding van nieuwe en schadelijke organismen voor planten en plantaardige producten. De nadruk ligt op voorkomen, zodat er later minder bestrijdingsmiddelen of controles nodig zijn. De aanleiding voor de vernieuwing is een Verordening van de Europese Unie, nummer 2016/2031. Nederland moet de regelgeving per 14 december 2019 hierop aangepast hebben. Daarnaast zijn in dit wetsvoorstel ook aanpassingen in andere wetten meegenomen. Dat zijn de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Landbouwkwaliteitswet. Deze wijzigingen zijn nodig om te voldoen aan Controleverordening 2017/625, die eveneens grotendeels op 14 december 2019 van toepassing moeten zijn. De aanpassingen hebben te maken met officiële controles op naleving van regels voor diervoeders en levensmiddelen, diergezondheid en dierenwelzijn.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

21 jan 2020
15 jan 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Plantgezondheidswet (35083)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

14:45 - 15:30

Debat terugkijken
05 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Verzoeken de plenaire behandeling van de Plantgezondheidswet spoedig in te plannen.

13:00 - 13:45

04 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:10 - 14:15

03 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, in te plannen na de technische briefing over de aanvullende uitvoeringstoets.

13:00 - 14:00

22 mei 2019
21 mei 2019
24 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Na ommekomst van de aanvullende NVWA-uitvoeringstoets een technische briefing hierover plannen.  De minister van LNV verzoeken om een aanvullende NVWA-uitvoeringstoets van de Plantgezondheidswet, conform het model van de uitvoeringstoets voor de Belastingdienst.

11:15 - 12:15

12 mrt 2019
21 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op vrijdag 18 januari 2019 om 16.00 uur.

11:15 - 12:15

20 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:00

Wetgevingsproces

14 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
20 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 nov 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
18 jan 2019

Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12 mrt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 mrt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
24 apr 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
21 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
29 mei 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 sep 2019

Aanvullende uitvoeringstoets Plantgezondheidswet

Technische briefing
11 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
02 okt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 dec 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
15 jan 2020

Plenaire vergadering: Plantgezondheidswet (35083)

Plenair debat
21 jan 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

09 jan 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten