Wetsvoorstel

Plantgezondheidswet

Dit wetsvoorstel leidt tot een herziening en vernieuwing van de Plantenziektenwet van 5 april 1951. Het doel van het voorstel is het voorkomen van de insleep en verspreiding van nieuwe en schadelijke organismen voor planten en plantaardige producten. De nadruk ligt op voorkomen, zodat er later minder bestrijdingsmiddelen of controles nodig zijn. De aanleiding voor de vernieuwing is een Verordening van de Europese Unie, nummer 2016/2031. Nederland moet de regelgeving per 14 december 2019 hierop aangepast hebben. Daarnaast zijn in dit wetsvoorstel ook aanpassingen in andere wetten meegenomen. Dat zijn de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Landbouwkwaliteitswet. Deze wijzigingen zijn nodig om te voldoen aan Controleverordening 2017/625, die eveneens grotendeels op 14 december 2019 van toepassing moeten zijn. De aanpassingen hebben te maken met officiële controles op naleving van regels voor diervoeders en levensmiddelen, diergezondheid en dierenwelzijn.

Activiteiten

20 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

15:45 - 16:00

21 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op vrijdag 18 januari 2019 om 16.00 uur.

11:15 - 12:15

12 mrt 2019
24 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Na ommekomst van de aanvullende NVWA-uitvoeringstoets een technische briefing hierover plannen.  De minister van LNV verzoeken om een aanvullende NVWA-uitvoeringstoets van de Plantgezondheidswet, conform het model van de uitvoeringstoets voor de Belastingdienst.

11:15 - 12:15

21 mei 2019
22 mei 2019

Wetgevingsproces

14 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
20 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 nov 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
18 jan 2019

Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12 mrt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 mrt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
24 apr 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
21 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
29 mei 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten