Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel - Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

Criminele organisaties zoals motorbendes zouden door de minister voor Rechtsbescherming verboden moeten kunnen worden, vinden de indieners van het wetsvoorstel. Nu nog kunnen criminele bendes alleen door de rechter verboden worden. Maar dat proces duurt veel te lang. Een verbod door de minister werkt veel sneller en kan met onmiddellijke ingang in werking treden.
De initiatiefnemers wijzen erop dat de vrijheid van vergadering een Grondwettelijk recht is. Een bestuursrechtelijk verbod mag daarom alleen als dat in het belang is van de openbare orde. Volgens de Kamerleden is dat het geval, omdat de motorbendes zware criminaliteit stimuleren en faciliteren, en daarmee een ‘ernstige bedreiging voor de veiligheid van burgers en voor het openbaar gezag’ vormen. Zij stellen voor om deze verbodsbevoegdheid te introduceren als aanvulling op de bestaande regeling in het Burgerlijk Wetboek (BW).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 94
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Groep Krol/vKA 2 Tegen
Van Haga 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 20:05 - 22:31

Procedurevergadering

Besluit: In de procedurevergadering op 7 april 2020 heeft de commissie besloten de Griffie Plenair te verzoeken de verdere behandeling van dit wetsvoorstel kort na het zomerreces 2020 in te plannen.

Tijd activiteit: 10:45 - 12:15

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces.

Tijd activiteit: 12:15 - 13:15

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 10:45 - 12:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:05 - 15:10

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:40 - 14:50

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg worden vastgesteld op 13 juni 2019.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 juni 2019.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:55 - 14:05

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 13:45 - 16:17

Procedurevergadering

Besluit: Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport van de initiatiefnemers afwachten.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 13 november 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 november 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport van de initiatiefnemers afwachten.  

 3. 18 april 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 4. 24 april 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 5. 25 april 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 22 mei 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 juni 2019. 

 7. 13 juni 2019

  Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35079)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg worden vastgesteld op 13 juni 2019. 

 8. 25 september 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 9. 26 september 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 9 oktober 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 11. 10 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 12. 16 januari 2020

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (35079) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 13. 7 april 2020

  Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces. 

 14. 11 mei 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: In de procedurevergadering op 7 april 2020 heeft de commissie besloten de Griffie Plenair te verzoeken de verdere behandeling van dit wetsvoorstel kort na het zomerreces 2020 in te plannen. 

 15. 18 juni 2020

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (35079) (voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld. 

 16. 23 juni 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 17. 23 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten