Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel - Kuiken, Van Toorenburg, Van Oosten, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

Criminele organisaties zoals motorbendes zouden door de minister voor Rechtsbescherming verboden moeten kunnen worden, vinden de indieners van het wetsvoorstel. Nu nog kunnen criminele bendes alleen door de rechter verboden worden. Maar dat proces duurt veel te lang. Een verbod door de minister werkt veel sneller en kan met onmiddellijke ingang in werking treden.
De initiatiefnemers wijzen erop dat de vrijheid van vergadering een Grondwettelijk recht is. Een bestuursrechtelijk verbod mag daarom alleen als dat in het belang is van de openbare orde. Volgens de Kamerleden is dat het geval, omdat de motorbendes zware criminaliteit stimuleren en faciliteren, en daarmee een ‘ernstige bedreiging voor de veiligheid van burgers en voor het openbaar gezag’ vormen. Zij stellen voor om deze verbodsbevoegdheid te introduceren als aanvulling op de bestaande regeling in het Burgerlijk Wetboek (BW).
Gelet op het vertrek van de heer van Oosten en het tijdelijke vertrek van mevrouw Van der Graaf uit de Kamer wordt dit wetsvoorstel mede verdedigd door de heer van Wijngaarden en de heer Drost.

Activiteiten

21 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport van de initiatiefnemers afwachten.

14:30 - 16:00

18 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

13:45 - 16:17

22 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 juni 2019.

14:30 - 16:00

13 jun 2019
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg worden vastgesteld op 13 juni 2019.

14:00 - 14:00

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

13 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
21 nov 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 apr 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 apr 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
25 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mei 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 jun 2019

Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35079)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten