Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel - Kuiken, Van Toorenburg, Van Oosten, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

Criminele organisaties zoals motorbendes zouden door de minister voor Rechtsbescherming verboden moeten kunnen worden, vinden de indieners van het wetsvoorstel, de Kamerleden Kuiken (PvdA), Van Toorenburg (CDA), Van Oosten (VVD), Van der Graaf (CU) en Van der Staaij (SGP).
Nu nog kunnen criminele bendes alleen door de rechter verboden worden. Maar dat proces duurt veel te lang. Een verbod door de minister werkt veel sneller en kan met onmiddellijke ingang in werking treden.
De initiatiefnemers wijzen erop dat de vrijheid van vergadering een Grondwettelijk recht is. Een bestuursrechtelijk verbod mag daarom alleen als dat in het belang is van de openbare orde. Volgens de Kamerleden is dat het geval, omdat de motorbendes zware criminaliteit stimuleren en faciliteren, en daarmee een ‘ernstige bedreiging voor de veiligheid van burgers en voor het openbaar gezag’ vormen. Zij stellen voor om deze verbodsbevoegdheid te introduceren als aanvulling op de bestaande regeling in het Burgerlijk Wetboek (BW).

Activiteiten

21 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport van de initiatiefnemers afwachten.

14:30 - 16:00

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

Wetgevingsproces

13 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
Meer zien

Documenten

Alle documenten