Wetsvoorstel

Aanpassingswet Wnra

Dit wetsvoorstel regelt de aanpassing van wetgeving in formele zin, die noodzakelijk is voor invoering en uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Die initiatiefwet (Kamerstuknummer 32550) heeft ten doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in de private sector, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. De initiatiefnemers hebben het aan de regering gelaten de benodigde invoerings- en aanpassingswetgeving op te stellen.

Wetgevingsproces

06 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
08 nov 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 nov 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
13 dec 2018

Aanpassing van wetten i.v.m. de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra) (TK 35073)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

07 nov 2018
Download Reactie RDW
07 nov 2018
Download Reactie Politie
07 nov 2018
Download Reactie SCO
07 nov 2018
Download Reactie VNG
Alle documenten