Wetsvoorstel

Aanpassingswet Wnra

Dit wetsvoorstel regelt de aanpassing van wetgeving in formele zin, die noodzakelijk is voor invoering en uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Die initiatiefwet (Kamerstuknummer 32550) heeft ten doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in de private sector, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. De initiatiefnemers hebben het aan de regering gelaten de benodigde invoerings- en aanpassingswetgeving op te stellen.

Activiteiten

21 mrt 2019
21 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:20 - 14:30

15 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 13 december 2018 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

08 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

14:30 - 14:35

Wetgevingsproces

06 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
08 nov 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 nov 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
13 dec 2018

Aanpassing van wetten i.v.m. de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra) (TK 35073)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
21 mrt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
21 mrt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 mrt 2019

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra) (35073)

Hamerstukken
04 apr 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

07 nov 2018
Download Reactie RDW
07 nov 2018
Download Reactie Politie
07 nov 2018
Download Reactie SCO
07 nov 2018
Download Reactie VNG
Alle documenten