Wetsvoorstel

Bevordering van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

Dit wetsvoorstel regelt dat in het Nederlands recht de wijzigingsrichtlijn wordt opgenomen die bevordert dat aandeelhouders op langetermijn zijn betrokken door:
- wijziging in de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen;
- invoeging van enkele bepalingen om de betrokkenheid van aandeelhouders bij de corporate governance van beursvennootschappen verder te vergroten en de transparantie tussen vennootschappen en beleggers te bevorderen.
De richtlijn bevat onder meer een regeling voor de identificatie van aandeelhouders en transparantieverplichtingen voor institutionele beleggers, vermogensbeheerders en stemadviseurs. Daarnaast geeft de richtlijn aandeelhouders meer invloed op de beloning van bestuurders en commissarissen van vennootschappen en verplicht de richtlijn vennootschappen bepaalde transacties met verbonden partijen openbaar te maken en goed te laten keuren.
De uiterste datum waarop de wijzigingsrichtlijn moet zijn omgezet in Nederlands recht is 10 juni 2019.

Activiteiten

18 okt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

14:30 - 14:45

07 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 29 november 2018.

14:30 - 16:00

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

16 okt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
18 okt 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 nov 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
29 nov 2018

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132) (35058)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

17 okt 2018
Download Advies NBA
17 okt 2018
Download Advies ATR
17 okt 2018
Download Advies Rvdr
Alle documenten