Wetsvoorstel

Bevordering van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

Dit wetsvoorstel regelt dat in het Nederlands recht de wijzigingsrichtlijn wordt opgenomen die bevordert dat aandeelhouders op langetermijn zijn betrokken door:
- wijziging in de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen;
- invoeging van enkele bepalingen om de betrokkenheid van aandeelhouders bij de corporate governance van beursvennootschappen verder te vergroten en de transparantie tussen vennootschappen en beleggers te bevorderen.
De richtlijn bevat onder meer een regeling voor de identificatie van aandeelhouders en transparantieverplichtingen voor institutionele beleggers, vermogensbeheerders en stemadviseurs. Daarnaast geeft de richtlijn aandeelhouders meer invloed op de beloning van bestuurders en commissarissen van vennootschappen en verplicht de richtlijn vennootschappen bepaalde transacties met verbonden partijen openbaar te maken en goed te laten keuren.
De uiterste datum waarop de wijzigingsrichtlijn moet zijn omgezet in Nederlands recht is 10 juni 2019.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Tegen
PVV 20
FvD 2

Activiteiten

27 mrt 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van onder andere Boek 2 BW ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU inzake het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (35058)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

15:25 - 17:30

13 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:00 - 11:30

13 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 13:45

07 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 29 november 2018.

14:30 - 16:00

18 okt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

14:30 - 14:45

Wetgevingsproces

16 okt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
18 okt 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 nov 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
29 nov 2018

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132) (35058)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13 mrt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 mrt 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van onder andere Boek 2 BW ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU inzake het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (35058)

Plenair debat
02 apr 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
02 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

17 okt 2018
Download Advies NBA
17 okt 2018
Download Advies ATR
17 okt 2018
Download Advies Rvdr
22 mrt 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten