Wetsvoorstel

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt

Dit wetsvoorstel stelt de patiënt beter in staat om op basis van voldoende informatie toestemming te geven voor een behandeling of onderzoek. Daarnaast wordt de bewaartermijn van het medisch dossier verlengd. Het wetsvoorstel voorziet ook in een wettelijke regeling voor nabestaanden om het medisch dossier van een overleden patiënt in te zien.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
FVD 2
Tegen
SP 14
SGP 3

Activiteiten

16 apr 2019
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

16:45 - 19:56

13 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

13 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 13:45

05 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 4 oktober 2018 te 14.00 uur

10:15 - 11:30

04 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:05 - 16:15

Wetgevingsproces

12 jul 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 okt 2018

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt - 34994

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13 mrt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
13 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 apr 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt (34994)

Plenair debat (wetgeving)
23 apr 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

12 apr 2019
Download Sprekerslijst
23 apr 2019
Download eindtekst 34994
Alle documenten