Wetsvoorstel

Uitvoeringswet Rotterdam Rules

Dit wetsvoorstel voert het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee uit. Nederland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze zogenoemde Rotterdam Rules. Op 23 september 2009 stelde de VN dit nieuwe kwaliteitsverdrag in Rotterdam open ter ondertekening door de staten.
Het doel van de Rotterdam Rules is het moderniseren en uniformeren van de bestaande verdragen inzake goederenvervoer over zee. Hiermee zal de wereldwijde rechtsuniformiteit worden hersteld op het terrein van het zeevervoer. De Rotterdam Rules verminderen de risico’s die aan de internationale handel verbonden zijn voor veel betrokken partijen in de internationale keten van het zeevervoer.
Het Verdrag vervangt de Hague Rules, de Hague Visby Rules en de Hamburg Rules. Voor Nederland betekent dit dat de Hague Visby Rules worden opgezegd.