Wetsvoorstel

Uitvoeringswet Rotterdam Rules

Dit wetsvoorstel voert het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee uit. Nederland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze zogenoemde Rotterdam Rules. Op 23 september 2009 stelde de VN dit nieuwe kwaliteitsverdrag in Rotterdam open ter ondertekening door de staten.
Het doel van de Rotterdam Rules is het moderniseren en uniformeren van de bestaande verdragen inzake goederenvervoer over zee. Hiermee zal de wereldwijde rechtsuniformiteit worden hersteld op het terrein van het zeevervoer. De Rotterdam Rules verminderen de risico’s die aan de internationale handel verbonden zijn voor veel betrokken partijen in de internationale keten van het zeevervoer.
Het Verdrag vervangt de Hague Rules, de Hague Visby Rules en de Hamburg Rules. Voor Nederland betekent dit dat de Hague Visby Rules worden opgezegd.

Wetgevingsproces

09 jul 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
11 okt 2018

Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam Rules) (Kamerstuk 34991)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

10 jul 2018
Download Advies TLN
10 jul 2018
Download Advies Kvnr
10 jul 2018
Download Advies Fenex
10 jul 2018
Download Advies IVR
10 jul 2018
Download Advies NVV
Alle documenten