Wetsvoorstel

Aanpassing van een aantal wetten naar aanleiding van de departementale herindeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Als gevolg van de instelling van een nieuw ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de verantwoordelijkheid voor bepaalde beleidsterreinen overgeheveld van de toenmalige minister van Economische Zaken naar de minister van LNV. Dit wetsvoorstel zorgt voor aanpassing van een aantal wetten om duidelijkheid te geven over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de minister van LNV en de minister van het nieuwe ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Activiteiten

04 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

15:05 - 16:15

05 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 september om 12.00 uur.

11:15 - 12:15

20 sep 2018

Wetgevingsproces

04 jul 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 sep 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten