Wetsvoorstel

Aanpassing van een aantal wetten naar aanleiding van de departementale herindeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Als gevolg van de instelling van een nieuw ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de verantwoordelijkheid voor bepaalde beleidsterreinen overgeheveld van de toenmalige minister van Economische Zaken naar de minister van LNV. Dit wetsvoorstel zorgt voor aanpassing van een aantal wetten om duidelijkheid te geven over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de minister van LNV en de minister van het nieuwe ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).