Wetsvoorstel

Strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen

Dit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Het wetsvoorstel stelt het binnenbrengen van verboden voorwerpen in justitiële inrichtingen (JI’s) strafbaar. Het gaat om voorwerpen waarvan het bezit of gebruik de orde en de veiligheid in de inrichting in gevaar kan brengen. In JI’s zijn niet alleen voorwerpen die in de vrije maatschappij illegaal zijn, zoals wapens en drugs, verboden. Ook bepaalde voorwerpen die buiten de inrichting niet illegaal zijn, zoals mobiele telefoons en andere informatiedragers en gereedschappen, kunnen in JI’s verboden zijn. Het binnenbrengen in een inrichting van voorwerpen die buiten de inrichting ook illegaal zijn, is op dit moment al strafbaar. Ook het binnenbrengen van niet illegale, maar in de inrichting wel verboden voorwerpen kan op dit moment onder omstandigheden strafbaar zijn. Dat is echter niet altijd het geval. Dit wetsvoorstel maakt ook in die gevallen een strafrechtelijke reactie mogelijk.

Activiteiten

03 jul 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:45 - 16:30

04 jul 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 september 2018.

14:30 - 16:00

Documenten

29 jun 2018
Download Advies OM
29 jun 2018
Download Advies RSJ
29 jun 2018
Download Advies NOvA
29 jun 2018
Download Advies Politie
Alle documenten