Wetsvoorstel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Met het voorstel Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet wordt voorgesteld om wettelijk te regelen op welke wijze en op welke gebieden verzekerden minimaal invloed moeten kunnen uitoefenen op het beleid van de verzekeraar. Met dit voorstel wordt de positie van de consument/patiënt versterkt.

Activiteiten

21 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13:10 - 13:30

04 jul 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 31 augustus 2018 om 14.00 uur

10:15 - 11:30

24 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

24 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 14:00

Week 36
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) (34971)

Wetgevingsproces

19 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
21 jun 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2018

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
31 aug 2018

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) - 34971

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
24 apr 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
24 apr 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 sep 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) (34971)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

20 jun 2018
Download Advies Actal
Alle documenten