Wetsvoorstel

Wet invoering extra geboorteverlof

Deze wet maakt het mogelijk dat ouders na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind krijgen. Nu krijgen partners twee dagen verlof. Dat geboorteverlof wordt vanaf januari 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Ook regelt de wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd, van vier naar zes weken. Dit gaat 1 januari 2019 in.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
FvD 2
Tegen
SGP 3

Activiteiten

19 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

16:00 - 16:30

19 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 juli 2018 te 12.00 uur.

16:30 - 17:30

11 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor spoedige plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

12 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:40 - 14:45

26 sep 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet invoering extra geboorteverlof (34967)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

17:00 - 19:15

Wetgevingsproces

13 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
19 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jun 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 jul 2018

Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof) - 34967

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
11 sep 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
12 sep 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 sep 2018

Plenaire vergadering: Wet invoering extra geboorteverlof (34967)

Plenair debat
02 okt 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
13 dec 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

21 sep 2018
Download Sprekerslijst
Alle documenten