Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van Koninkrijksrelaties. De wijzigingen houden verband met de wederopbouw van de Bovenwindse eilanden. Orkaan Irma veroorzaakte in september 2017 grote schade op de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

Activiteiten

18 apr 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:45 - 15:15

22 mei 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 30 mei 2018 te 14.00 uur. Noot: indien geen inbreng wordt geleverd blanco verslag uitbrengen en plenair aanmelden.

13:30 - 14:00

Wetgevingsproces

17 apr 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
18 apr 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mei 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
30 mei 2018

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden) (34936)

Inbreng feitelijke vragen