Wetsvoorstel

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht vanwege de uitvoering van Richtlijn 2016/2341/EU

Richtlijn 2016/2341/EU gaat over de werkzaamheden van en toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's). Deze instellingen moeten voortaan verantwoording afleggen over het milieu, sociaal beleid en goed bestuur. Ook worden de rechten van werknemers beter beschermt bij grensoverschrijdende activiteiten van bedrijfspensioenfondsen. Pensioenrichtlijn 2016/2341/EU wordt ook wel IORP II genoemd. IORP staat voor Institution for Occupational Retirement Provisions.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Tegen
PVV 20
SP 14
PvdD 5
FVD 2

Activiteiten

17 okt 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (34934) (heropening)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

13:30 - 14:00

Debat terugkijken
16 okt 2018
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:10 - 15:35

Debat terugkijken
11 okt 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (34934) (re- en dupliek)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:16 - 11:15

Debat terugkijken
10 okt 2018
26 sep 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (34934) (1e termijn)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

20:15 - 00:30

13 sep 2018
21 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:10 - 13:30

21 jun 2018
19 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 21 juni 2018 te 12.00 uur.  Aanmelden voor een (spoedige) plenaire behandeling. De plenaire behandeling kan plaatsvinden, nadat de nota naar aanleiding van het nader verslag is ontvangen.

16:30 - 17:30

24 apr 2018
17 apr 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:20 - 15:45

Wetgevingsproces

12 apr 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
17 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 apr 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
16 mei 2018

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) - 34934

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
19 jun 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 jun 2018

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) - 34934

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
21 jun 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 sep 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 sep 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
26 sep 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (34934) (1e termijn)

Plenair debat
03 okt 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 okt 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
10 okt 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 okt 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (34934) (re- en dupliek)

Plenair debat
16 okt 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
17 okt 2018

Verzoek hoorzitting wetsvoorstel 34934 nog deze week te organiseren

E-mailprocedure
17 okt 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (34934) (heropening)

Plenair debat
18 okt 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VSO Informele Landbouw- en Visserijraad, het VSO Ontwerpregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, over de Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht (34934) en over overige moties ingediend bij het debat over het besluit van het kabinet de dividendbelasting te heroverwegen)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

03 jul 2018
Download Ontwerp AMvB
07 sep 2018
Download Sprekerslijst
17 okt 2018
Download Sprekerslijst
Alle documenten