Wetsvoorstel

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018)

Dit wetsvoorstel strekt er primair toe in een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wetstechnische misslagen te repareren en ontstane (redactionele) onvolkomenheden weg te nemen. Daarnaast worden enkele wetten geactualiseerd naar aanleiding van andere wijzigingen in regelgeving, waarbij bepaalde aanpassingen ten onrechte niet zijn meegenomen. Ook worden wijzigingen voorgesteld ter uitvoering van een nieuwe Europese verordening en nieuwe rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het wetsvoorstel voorziet ook in toedeling van het toezicht op de rechtmatige uitvoering door het CAK van de burgerregelingen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

03 apr 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:45 - 16:15

11 apr 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 25 april 2018 te 14.00 uur

10:15 - 11:30

13 jun 2018
04 jul 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:15

05 sep 2018
05 feb 2019

Wetgevingsproces

28 mrt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
03 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 apr 2018

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
25 apr 2018

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018) - 34923

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jun 2018

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
04 jul 2018

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
04 jul 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 sep 2018

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018) (34923)

Hamerstukken
06 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 feb 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 feb 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
27 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten