Wetsvoorstel

Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie

Initiatiefwetsvoorstel van Asscher (|PvdA) en Van Toorenburg (CDA) om seksuele intimidatie als overtreding strafbaar te stellen. Daarbij is de primaire invalshoek de bescherming van de openbare orde. De desbetreffende seksuele uitingen brengen iemand in een intimiderende, onvrije situatie en beperken daarmee iemand om zichzelf vrij te bewegen in het openbaar. De gewraakte uitingen kunnen daarnaast ook overlast veroorzaken voor anderen. De aanpak van straatintimidatie wordt in sommige steden al op lokaal niveau geregeld, maar de partijen willen een landelijke aanpak van straatintimidatie.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

13:00 - 15:30

05 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 27 juni 2019.

10:00 - 11:30

05 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:30 - 16:30

28 mrt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.

14:30 - 16:00

Wetgevingsproces

13 mrt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
28 mrt 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 mrt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
27 jun 2019

Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie (34904)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
20 jan 2021

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
28 jan 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten