Gang

Wetsvoorstel Wijziging van diverse wetten in verband met versterking van de mogelijkheden voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om toezicht te houden op naleving van verschillende wetten.

Met dit wetsvoorstel worden enkele wetten gewijzigd. De mogelijkheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om toezicht te houden op de naleving van wetten op het gebied van volksgezondheid worden versterkt. De IGZ ervaart knelpunten bij het houden van toezicht op de naleving van wetten. Er zijn er drie maatregelen voorgesteld om de IGZ ruggensteun te geven. Daarnaast regelt dit voorstel dat bij overtreding van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:10

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 maart 2018 te 14.00 uur

Tijd activiteit: 15:00 - 16:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 13:45 - 14:00

Wetgevingsproces

 1. 31 januari 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 februari 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 3. 7 februari 2018

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 maart 2018 te 14.00 uur 

 4. 7 maart 2018

  Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid i.v.m. de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en enkele andere wijzingen - 34874

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 5 september 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 6 september 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 13 september 2018

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen) (34874)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten