Wetsvoorstel

Wijziging van diverse wetten in verband met versterking van de mogelijkheden voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om toezicht te houden op naleving van verschillende wetten.

Met dit wetsvoorstel worden enkele wetten gewijzigd. De mogelijkheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om toezicht te houden op de naleving van wetten op het gebied van volksgezondheid worden versterkt. De IGZ ervaart knelpunten bij het houden van toezicht op de naleving van wetten. Er zijn er drie maatregelen voorgesteld om de IGZ ruggensteun te geven. Daarnaast regelt dit voorstel dat bij overtreding van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

01 feb 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13:45 - 14:00

07 feb 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 maart 2018 te 14.00 uur

15:00 - 16:15

05 sep 2018
06 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:10

13 sep 2018
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

Wetgevingsproces

31 jan 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
01 feb 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 feb 2018

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
07 mrt 2018

Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid i.v.m. de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en enkele andere wijzingen - 34874

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

08 mrt 2018
Verslag (34874-5)
Alle documenten