Wetsvoorstel Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Dit wetsvoorstel vormt een omzetting van de PNR-richtlijn (PNR: Passenger Name Record) over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers. Het regelt voor Nederland:
- de verplichting van luchtvaartmaatschappijen om passagiersgegevens te verstrekken aan de Nederlandse passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL),
- de instelling en de taken van de Pi-NL,
- de gegevensverwerking door de Pi-NL,
- de aanwijzing van de instanties die bevoegd zijn passagiersgegevens of de verwerking ervan te verzoeken en te ontvangen,
- de uitwisseling van gegevens met de passagiersinformatie-eenheden van de andere lidstaten en met Europol,
- de doorgifte aan derde landen,
- de bewaartermijnen,
- de gegevensbescherming, waarbij voor de Pi-NL een functionaris voor gegevensbescherming moet worden benoemd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 114
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
SGP 3
FVD 2
Tegen
SP 14
GroenLinks 14
PvdD 5
DENK 3

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 13:00 - 16:37

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De Kamer zal worden verzocht toestemming te verlenen tot het houden van een wetgevingsoverleg.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:30

Bekijk via Debat Gemist

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 17 mei 2018 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 17:00 - 17:15

Wetgevingsoverleg

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861) (tot nader order uitgesteld)

Tijd activiteit: 13:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De Griffie Plenair zal worden verzocht het wetsvoorstel in elk geval nog niet volgende week te agenderen.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 februari 2018.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 14:30 - 15:00

Wetgevingsproces

 1. 9 januari 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 januari 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 24 januari 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 4. 15 februari 2018

  Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 11 april 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 6. 12 april 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 14 mei 2018

  Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861) (tot nader order uitgesteld)

  Wetgevingsoverleg

 8. 15 mei 2018

  Extra-procedurevergadering

  Procedurevergadering

 9. 17 mei 2018

  Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (nader verslag 34861)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 10. 6 februari 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 11. 11 maart 2019

  Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861)

  Wetgevingsoverleg

 12. 19 maart 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven