Gang

Wetsvoorstel Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Dit wetsvoorstel vormt een omzetting van de PNR-richtlijn (PNR: Passenger Name Record) over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers. Het regelt voor Nederland:
- de verplichting van luchtvaartmaatschappijen om passagiersgegevens te verstrekken aan de Nederlandse passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL),
- de instelling en de taken van de Pi-NL,
- de gegevensverwerking door de Pi-NL,
- de aanwijzing van de instanties die bevoegd zijn passagiersgegevens of de verwerking ervan te verzoeken en te ontvangen,
- de uitwisseling van gegevens met de passagiersinformatie-eenheden van de andere lidstaten en met Europol,
- de doorgifte aan derde landen,
- de bewaartermijnen,
- de gegevensbescherming, waarbij voor de Pi-NL een functionaris voor gegevensbescherming moet worden benoemd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 114
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Tegen
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 13:00 - 16:37

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De Kamer zal worden verzocht toestemming te verlenen tot het houden van een wetgevingsoverleg.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:30

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 17 mei 2018 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 17:00 - 17:15

Wetgevingsoverleg

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861) (tot nader order uitgesteld)

Tijd activiteit: 13:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De Griffie Plenair zal worden verzocht het wetsvoorstel in elk geval nog niet volgende week te agenderen.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 februari 2018.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:00

Wetgevingsproces

 1. 9 januari 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 januari 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 24 januari 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 februari 2018. 

 4. 15 februari 2018

  Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 11 april 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De Griffie Plenair zal worden verzocht het wetsvoorstel in elk geval nog niet volgende week te agenderen. 

 6. 12 april 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 14 mei 2018

  Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861) (tot nader order uitgesteld)

  Wetgevingsoverleg

 8. 15 mei 2018

  Extra-procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 17 mei 2018 te 14.00 uur. 

 9. 17 mei 2018

  Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (nader verslag 34861)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 10. 6 februari 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De Kamer zal worden verzocht toestemming te verlenen tot het houden van een wetgevingsoverleg. 

 11. 11 maart 2019

  Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 12. 19 maart 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 13. 11 december 2023

  Plenaire vergadering: Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie van J&V per direct moet stoppen met het verzamelen van de gegevens van luchtvaartpassagiers

  Plenair debat (dertigledendebat)

Documenten