Wetsvoorstel

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Dit wetsvoorstel vormt een omzetting van de PNR-richtlijn (PNR: Passenger Name Record) over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers. Het regelt voor Nederland:
- de verplichting van luchtvaartmaatschappijen om passagiersgegevens te verstrekken aan de Nederlandse passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL),
- de instelling en de taken van de Pi-NL,
- de gegevensverwerking door de Pi-NL,
- de aanwijzing van de instanties die bevoegd zijn passagiersgegevens of de verwerking ervan te verzoeken en te ontvangen,
- de uitwisseling van gegevens met de passagiersinformatie-eenheden van de andere lidstaten en met Europol,
- de doorgifte aan derde landen,
- de bewaartermijnen,
- de gegevensbescherming, waarbij voor de Pi-NL een functionaris voor gegevensbescherming moet worden benoemd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
SGP 3
FVD 2
Tegen
GroenLinks 14
SP 14
PvdD 5
DENK 3

Activiteiten

11 mrt 2019
Wetgevingsoverleg

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861)

Besluit: Behandeld.

13:00 - 16:37

Debat terugkijken
06 feb 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De Kamer zal worden verzocht toestemming te verlenen tot het houden van een wetgevingsoverleg.

15:00 - 16:30

Debat terugkijken
17 mei 2018
15 mei 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 17 mei 2018 te 14.00 uur.

17:00 - 17:15

14 mei 2018
Wetgevingsoverleg

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861) (tot nader order uitgesteld)

13:00 - 18:00

12 apr 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:30 - 15:00

11 apr 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De Griffie Plenair zal worden verzocht het wetsvoorstel in elk geval nog niet volgende week te agenderen.

14:30 - 16:00

24 jan 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 februari 2018.

14:30 - 16:00

16 jan 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

14:30 - 15:00

Wetgevingsproces

09 jan 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
16 jan 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jan 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
15 feb 2018

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
11 apr 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
12 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 mei 2018

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861) (tot nader order uitgesteld)

Wetgevingsoverleg
15 mei 2018

Extra-procedurevergadering

Procedurevergadering
17 mei 2018

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (nader verslag 34861)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 feb 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
11 mrt 2019

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861)

Wetgevingsoverleg
19 mrt 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten