Wetsvoorstel

Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen

De verordeningen behelzen regels van internationaal privaatrecht en bepalen welke rechter zich over het vermogen van echtgenoten en partners mag uitlaten (internationale bevoegdheid), het recht van welke staat het vermogen van de echtgenoten of partners beheerst (conflictenrecht) en de vraag of een beslissing uit de ene lidstaat in de andere lidstaat wordt erkend en ten uitvoer kan worden gelegd (erkenning en executie).

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

28 sep 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

13:10 - 13:30

04 okt 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 2 november 2017.

14:30 - 16:00

20 jun 2018
21 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:10 - 13:30

Wetgevingsproces

26 sep 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
28 sep 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 okt 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 nov 2017

Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen (34795) (is verplaatst naar 9 november 2017)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 nov 2017

Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen (34795)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
20 jun 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 jun 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 jun 2018

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen (34795)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten