Wetsvoorstel

Wet terugvordering staatssteun

Het wetsvoorstel voorziet in een zelfstandige bestuursrechtelijke grondslag voor de terugvordering van niet overeenkomstig de staatssteunregels verstrekte niet-fiscale bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke staatssteun indien een Europese Commissiebesluit tot die terugvordering noopt (algemene terugvorderingsregime).

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
20 dec 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

12:30 - 12:35

12 sep 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 12 oktober 2017 te 12.00 uur.

16:00 - 17:30

06 jul 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken

14:10 - 14:30

Wetgevingsproces

04 jul 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
06 jul 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2017

Procedurevergadering

Procedurevergadering
12 okt 2017

Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten