Wetsvoorstel

Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen

In de zomer van 2015 is de herziene richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen 2015/2302 tot stand gekomen. Deze richtlijn verplicht aanbieders van vakantiereizen en tussenpersonen (zoals reisbureaus) tot het verstrekken van precontractuele informatie, beperkt prijswijzigingen in reeds geboekte reizen en geeft consumenten het recht om – tegen een gelimiteerde vergoeding – de reisovereenkomst gedurende bepaalde tijd na het sluiten ervan op te zeggen. Voorts is een specifieke regeling opgenomen over de rechten/plichten van consument/reisorganisatie wanneer een reis niet in overeenstemming blijkt te zijn met de reisovereenkomst. Tot slot voorziet de richtlijn in wettelijke bescherming tegen het faillissement van reisorganisaties.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Tegen
PVV 20

Activiteiten

12 okt 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:05 - 15:10

19 apr 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 mei 2017.

14:30 - 16:00

05 apr 2017
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Agenderen voor de volgende procedurevergadering.

14:30 - 16:00

23 mrt 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

13:35 - 13:45

Wetgevingsproces

06 mrt 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
23 mrt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
19 apr 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
11 mei 2017

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326) (Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen) (34688)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
11 okt 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
12 okt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 nov 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

14 nov 2017
Download eindtekst 34688
Alle documenten