Gang

Wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen

In de zomer van 2015 is de herziene richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen 2015/2302 tot stand gekomen. Deze richtlijn verplicht aanbieders van vakantiereizen en tussenpersonen (zoals reisbureaus) tot het verstrekken van precontractuele informatie, beperkt prijswijzigingen in reeds geboekte reizen en geeft consumenten het recht om – tegen een gelimiteerde vergoeding – de reisovereenkomst gedurende bepaalde tijd na het sluiten ervan op te zeggen. Voorts is een specifieke regeling opgenomen over de rechten/plichten van consument/reisorganisatie wanneer een reis niet in overeenstemming blijkt te zijn met de reisovereenkomst. Tot slot voorziet de richtlijn in wettelijke bescherming tegen het faillissement van reisorganisaties.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 130
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:05 - 15:10

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 mei 2017.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor de volgende procedurevergadering.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Tijd activiteit: 13:35 - 13:45

Wetgevingsproces

 1. 6 maart 2017

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 23 maart 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

 3. 5 april 2017

  Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor de volgende procedurevergadering.  Niet controversieel verklaren. 

 4. 19 april 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 mei 2017. 

 5. 11 mei 2017

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326) (Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen) (34688)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 11 oktober 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 12 oktober 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 14 november 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten