Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Doelstelling van dit wetsvoorstel is het beperken van materialen die asbestvezels bevatten.
Met dit voorstel wordt het mogelijk om bij een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) het hebben van asbestproducten te verbieden. Dit kan inhouden dat een verplichting kan worden opgelegd op actieve verwijdering van:
- asbest(producten) in toepassingen in bouwwerken of objecten zoals daken;
- verontreiniging die een gevolg is van dergelijke toepassingen;
- afvalstoffen van asbestproducten die in het milieu zijn terechtgekomen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
FVD 2
Tegen
SGP 3

Activiteiten

10 okt 2018
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

15:30 - 19:00

04 okt 2018
05 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

10:00 - 11:15

14 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:50 - 14:15

13 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, na ontvangst van de schriftelijke reactie van de staatssecretaris over de stand van zaken van de uitvoering van diverse moties rondom asbest.  De staatssecretaris verzoeken om een spoedige schriftelijke reactie op de motie-Laçin (Kamerstuk 25834, nr. 129) en de diverse moties zoals genoemd in de brief.  De staatssecretaris van SZW verzoeken deel te nemen aan de plenaire wetsbehandeling.

10:15 - 11:15

05 jun 2018
11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
22 feb 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 april 2017 te 12.00 uur. Een wetgevingsrapport over dit wetsvoorstel zal uiterlijk twee weken van tevoren worden rondgestuurd.

10:15 - 11:15

07 feb 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

02 feb 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
07 feb 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 feb 2017

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
30 mrt 2017

Extra procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
19 dec 2017

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 jun 2018

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
14 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2018

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
04 okt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 okt 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) (34675)

Plenair debat (wetgeving)
16 okt 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

05 okt 2018
Download Sprekerslijst
Alle documenten