Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Yücel en Van Tongeren Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

Dit initiatiefwetsvoorstel beoogt de wettelijke bescherming tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van geslacht, die voortvloeit uit de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb), nader uit te werken en te expliciteren. Daarmee worden mogelijke interpretatieverschillen over de toepasselijkheid van de Awgb weggenomen. Het wetsvoorstel wil benadrukken dat de Awgb van toepassing is op het volledige spectrum aan variaties van de discriminatiegrond geslacht, en zo duidelijk maken dat de Awgb eveneens bescherming biedt tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van een ieders geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
FvD 2
Tegen
PVV 20
SGP 3

Activiteiten

03 jul 2018
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

15:00 - 15:45

Debat terugkijken
28 jun 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok ter verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34650) (voortzetting)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

11:30 - 14:30

05 jun 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok ter verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34 650) (1e Termijn Kamer)

Besluit: Voortzetting debat.

20:00 - 21:34

Debat terugkijken
17 mei 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:30 - 14:45

07 dec 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 25 januari 2018 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

28 nov 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:15 - 15:30

19 jan 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zal zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

16 jan 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
19 jan 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
06 apr 2017

Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
28 nov 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 dec 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
13 dec 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 jan 2018

Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (TK 34650)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 mei 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
17 mei 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 jun 2018

Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok ter verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34 650) (1e Termijn Kamer)

Plenair debat
28 jun 2018

Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok ter verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34650) (voortzetting)

Plenair debat
03 jul 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

05 jun 2018
Download Sprekerslijst
Alle documenten