Wetsvoorstel

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Het wetsvoorstel strekt ertoe in het Wetboek van Strafrecht een nieuw kader op te nemen voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar de rechtmatigheid van geweldgebruik door een opsporingsambtenaar en een afzonderlijke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben toegepast in de rechtmatige uitoefening van hun functie en een strafbaarstelling van schending van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren te introduceren.

Activiteiten

17 jan 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

15:00 - 15:45

25 jan 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 16 februari 2017.

14:30 - 16:00

11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
08 nov 2017
21 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

14:30 - 16:00

05 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Er zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties zullen per e-mail worden geïnventariseerd. Voor de volgende procedurevergadering zal een voorstel met een opzet van het rondetafelgesprek aan de commissie ter goedkeuring worden voorgelegd.   Het wetsvoorstel zal ter verdere besluitvorming aan de commissie worden voorgelegd, nadat het rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden.  De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht in het wetsvoorstel te regelen dat de nieuwe ambtsinstructie voor de politie via een voorhangprocedure aan de Kamer wordt overgelegd.

14:30 - 16:00

15 jan 2019
24 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: De commissie wenst een technische briefing te ontvangen.  Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 7 februari 2019.

10:00 - 11:30

05 feb 2019
Technische briefing

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Besluit: Behandeld.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken
07 feb 2019
In afwachting van de nota naar aanleiding van het nader verslag.

Wetgevingsproces

22 dec 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
17 jan 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 jan 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
16 feb 2017

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar) (34641)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
08 nov 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 nov 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 dec 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
15 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 jan 2019

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Hoorzitting / rondetafelgesprek
24 jan 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 feb 2019

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Technische briefing
07 feb 2019

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34641) (nader verslag)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

23 dec 2016
Download Advies Politie
15 nov 2018
Download Advies OM
Alle documenten