Wetsvoorstel

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Het wetsvoorstel strekt ertoe in het Wetboek van Strafrecht een nieuw kader op te nemen voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar de rechtmatigheid van geweldgebruik door een opsporingsambtenaar en een afzonderlijke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben toegepast in de rechtmatige uitoefening van hun functie en een strafbaarstelling van schending van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren te introduceren.

Activiteiten

17 jan 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

15:00 - 15:45

25 jan 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 16 februari 2017.

14:30 - 16:00

11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
08 nov 2017
In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

22 dec 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
17 jan 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 jan 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
16 feb 2017

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar) (34641)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
08 nov 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 nov 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

23 dec 2016
Advies Politie
21 feb 2017
Verslag (34641-5)
15 nov 2018
Aanbiedingsbrief
15 nov 2018
Advies OM
Alle documenten