Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26)

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie spreekt uit dat het wetsvoorstel als hamerstuk zou kunnen worden afgedaan.

Tijd activiteit: 14:00 - 15:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 19 januari 2017 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 16 december 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 december 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 3. 22 december 2016

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 19 januari 2017 te 14:00 uur. 

 4. 19 januari 2017

  Wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26) (TK 34635)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 16 februari 2017

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie spreekt uit dat het wetsvoorstel als hamerstuk zou kunnen worden afgedaan. 

 6. 21 februari 2017

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 30 maart 2017

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26) (34635)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten