Gang

Wetsvoorstel Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Activiteiten

Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 10:14 - 10:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:35 - 13:40

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Tijd activiteit: 16:30 - 17:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 januari 2017 te 14.00 uur

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 14:15 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 12 december 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 15 december 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 20 december 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 januari 2017 te 14.00 uur 

 4. 11 januari 2017

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet) (34628)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 31 januari 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling 

 6. 2 februari 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 2 februari 2017

  Ministerie van SZW over Wetsvoorstel vereenvoudiging belastingvrije voet

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 8. 16 februari 2017

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (34 628)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

 9. 21 februari 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

Documenten