Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Bergkamp en Van Wijngaarden directe koppeling van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners

De ongehuwde partner van de moeder die zijn of haar kind erkent, verkrijgt op grond van de huidige wetgeving niet automatisch het gezag. Gehuwde ouders krijgen wel van rechtswege het gezamenlijk gezag. Met dit wetsvoorstel worden vier verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de huidige wettelijke regeling:
1. Het wegnemen van het ongerechtvaardigde onderscheid tussen (kinderen geboren uit) gehuwde ouders enerzijds en (uit) ongehuwde ouders anderzijds met betrekking tot de uitoefening van het gezag.
2. Het zodanig aanpassen van het Burgerlijk Wetboek dat de bepalingen beter aansluiten op de huidige maatschappelijke verwachtingen.
3. Het wegnemen van de problemen die door de huidige regelgeving worden veroorzaakt.
4. Het beter waarborgen van het belang van het kind.

Activiteiten

19 feb 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 20 februari 2020.

14:30 - 16:00

06 feb 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 20 februari 2020.

15:00 - 16:00

16 jan 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

13:35 - 13:45

16 nov 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

14:10 - 23:59

16 nov 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.

14:30 - 16:00

Wetgevingsproces

15 nov 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
16 nov 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 nov 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
16 jan 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 feb 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 feb 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 feb 2020

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34605)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten