Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Bergkamp en Van Wijngaarden directe koppeling van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners

De ongehuwde partner van de moeder die zijn of haar kind erkent, verkrijgt op grond van de huidige wetgeving niet automatisch het gezag. Gehuwde ouders krijgen wel van rechtswege het gezamenlijk gezag. Met dit wetsvoorstel worden vier verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de huidige wettelijke regeling:
1. Het wegnemen van het ongerechtvaardigde onderscheid tussen (kinderen geboren uit) gehuwde ouders enerzijds en (uit) ongehuwde ouders anderzijds met betrekking tot de uitoefening van het gezag.
2. Het zodanig aanpassen van het Burgerlijk Wetboek dat de bepalingen beter aansluiten op de huidige maatschappelijke verwachtingen.
3. Het wegnemen van de problemen die door de huidige regelgeving worden veroorzaakt.
4. Het beter waarborgen van het belang van het kind.

Activiteiten

16 nov 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

14:10 - 23:59

16 nov 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.

14:30 - 16:00

16 jan 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

13:35 - 13:45

05 feb 2020
Procedurevergadering

14:30 - 16:00

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).