Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Smaling teneinde het groepsverbod niet voor regionale netbeheerders te laten gelden

In tegenstelling tot wat in 2006 de verwachting was, is Nederland het enige EU-land dat eigendomssplitsing verplicht stelt voor regionale netbeheerders. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie voor Nederlandse bedrijven ten opzichte van buitenlandse energiebedrijven die wel over netten in de holding mogen beschikken. Gedwongen eigendomssplitsing (ofwel het groepsverbod) is geen verplicht onderdeel van Europees beleid.
Met dit initiatiefwetsvoorstel wordt het groepsverbod gedeeltelijk opgeheven. Er wordt geregeld dat het groepsverbod niet geldt voor regionale netbeheerders. Zolang de EU geen verplichting kent voor lidstaten om een groepsverbod voor regionale netbeheerders in te voeren vindt de initiatiefnemer het onwenselijk dat in Nederland een dergelijk groepsverbod geldt.

Activiteiten

29 sep 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

14:20 - 23:59

11 okt 2016
Procedurevergadering

Besluit: Nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel en het eventuele nader rapport ontvangen is, zal het initiatiefwetsvoorstel geagendeerd worden voor een procedurevergadering zodat de verdere behandeling vastgesteld kan worden

16:00 - 17:15

20 dec 2016

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

Wetgevingsproces

28 sep 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
29 sep 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 okt 2016

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 dec 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien