Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Veldman Invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Veldman (VVD) wijzigt de Gemeentewet en de Wet milieubeheer om gemeenten te kunnen verplichten de rioolheffing en de afvalstoffenheffing te laten betalen door de daadwerkelijke gebruiker en niet door de eigenaren van onroerende zaken of uit algemene middelen.

Activiteiten

19 jun 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel-Veldman tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de heffing van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing (34542) (eerste termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

19:00 - 20:15

Debat terugkijken
14 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling met het verzoek de 1e termijn Kamer zo mogelijk nog voor het zomerreces in te plannen.

11:30 - 12:30

14 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:50 - 14:15

02 feb 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 23 februari 2017 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

02 feb 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

13:35 - 13:40

06 okt 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State zal zijn ontvangen en de reactie van de indiener daarop.

11:30 - 12:30

21 sep 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

13:05 - 23:59

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker (34542) (voortzetting)

Wetgevingsproces

19 sep 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
21 sep 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 okt 2016

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
02 feb 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
02 feb 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 feb 2017

Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker (TK 34542)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 apr 2017

Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
14 jun 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
14 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jun 2018

Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel-Veldman tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de heffing van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing (34542) (eerste termijn Kamer)

Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker (34542) (voortzetting)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

19 sep 2016
Download Consultatie VNG
15 jun 2018
Download Sprekerslijst
Alle documenten