Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder Klimaatwet

Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Klaver (GroenLinks), Asscher (PvdA), Beckerman (SP), Jetten (D66), Dik-Faber (ChristenUnie), Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Mulder (CDA) voor een Klimaatwet verankert de wijze waarop het Nederlandse klimaatbeleid invulling geeft aan de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs.
Het voorstel stelt voor als doelstelling om broeikasgassen voor 2030 met minimaal 55 procent te reduceren ten opzichte van 1990, en voor 2050 met minimaal 95 procent ten opzichte van 1990. Een wereldwijde reductie van ten minste 95% in 2050 is volgens klimaatwetenschappers nodig om de opwarming van de aarde met redelijke kans beneden de twee graden te houden.
Het Klimaatakkoord in Parijs heeft als hoofddoel de wereldwijde temperatuurstijging tot ruim beneden de twee graden te houden, met het streven deze tot 1,5 graad te beperken. Alle landen verplichten zich onder meer tot het nemen van maatregelen om hun broeikasgasuitstoot zoveel als mogelijk te beperken en investeringen te doen die bijdragen aan het bereiken van een klimaatneutrale samenleving.

Stemmingsuitslag

Aangenomen (Hoofdelijk 112-27) hoofdelijk


Voor: 112
75Verplicht: 75
139Totaal: 139

Voor
Aartsen, A.A. (Thierry) VVD
Alkaya, M.Ö. SP
Amhaouch, M. CDA
Arib, K. PvdA
Asscher, L.F. PvdA
Azarkan, F. DENK
Becker, B. VVD
Beckerman, S.M. SP
Belhaj, S. D66
Berg van den, J.A.M. CDA
Bergkamp, V.A. D66
Boer den, M.G.W. D66
Bosch van den, A. VVD
Bosman, A. VVD
Bouali, A. D66
Brenk van, C.M. 50PLUS
Bromet, L. GroenLinks
Bruins Slot, H.G.J. CDA
Bruins, E.E.W. ChristenUnie
Buitenweg, K.M. GroenLinks
Dam van, C.J.L. CDA
Diertens, A.E. D66
Dijk van, G.J. (Gijs) PvdA
Dijkstra, P.A. (Pia) D66
Dijkstra, R.J. (Remco) VVD
Dik-Faber, R.K. (Carla) ChristenUnie
Diks, L.I. GroenLinks
Eijs van, J.M. D66
El Yassini, Z. VVD
Ellemeet, C.E. GroenLinks
Futselaar, F.W. SP
Geleijnse, S. 50PLUS
Geluk-Poortvliet, L.W.D. CDA
Gent van, T. VVD
Gerven van, H.P.J. SP
Geurts, J.L. CDA
Graaf van der, S.J.F. ChristenUnie
Groot de, T.C. D66
Haersma Buma van, S. CDA
Haga van, W.R. VVD
Heerema, R.J. (Rudmer) VVD
Heerma, P.E. (Pieter) CDA
Helvert van, M.J.F. CDA
Hermans, S.T.M. VVD
Hijink, H.P.M. SP
Hul van den, K.A.E. PvdA
Jetten, R.A.A. D66
Karabulut, S. SP
Kent van, B. SP
Kerstens, J.W.M. PvdA
Klaver, J.F. GroenLinks
Koerhuis, D.A.N. VVD
Koopmans, S.M.G. VVD
Krol, H.C.M. 50PLUS
Kröger, S.C. GroenLinks
Kuik, A. CDA
Kuiken, A.H. PvdA
Kuzu, T. DENK
Kwint, J.P. SP
Laan-Geselschap, A.J.M. VVD
Lange de, L.A. VVD
Laçin, C. SP
Lee van der, T.M.T. GroenLinks
Leijten, R.M. SP
Linde van der, R.E. VVD
Lodders, W.J.H. VVD
Marijnissen, L.M.C. SP
Martels von, M.R.H.M. CDA
Meenen van, P.H. D66
Middendorp, J. VVD
Molen van der, H. CDA
Moorlag, W.J. PvdA
Mulder, A. (Anne) VVD
Mulder, A.H. (Agnes) CDA
Nijboer, H. PvdA
Nijkerken-de Haan, C.N.A. VVD
Nispen van, M. SP
Ojik van, A. (Bram) GroenLinks
Omtzigt, P.H. CDA
Oosten van, F. VVD
Paternotte, J.M. D66
Peters, W.P.H.J. (René) CDA
Ploumen, E.M.J. (Lilianne) PvdA
Raak van, A.A.G.M. SP
Raemakers, R. D66
Renkema, W.J.T. GroenLinks
Rog, M.R.J. CDA
Ronnes, H.A.G. CDA
Rooijen van, M.J. 50PLUS
Rutte, A.C.L. (Arno) VVD
Schonis, R.A.J. D66
Segers, G.J.M. ChristenUnie
Sienot, M.F. D66
Sjoerdsma, S.W. D66
Slootweg, E.J. CDA
Sneller, J.C. D66
Tielen, J.Z.C.M. VVD
Toorenburg van, M.M. CDA
Veldman, H.S. VVD
Verhoeven, K. D66
Voordewind, J.S. ChristenUnie
Vries de, A. (Aukje) VVD
Westerveld, E.M. GroenLinks
Weverling, A. VVD
Weyenberg van, S.P.R.A. D66
Wiersma, A.D. VVD
Wout van 't, B. VVD
Wörsdörfer, M. VVD
Yesilgöz-Zegerius, D. VVD
Ziengs, E. VVD
Öztürk, S. DENK
Özütok, N. GroenLinks
Tegen
Aalst van, R.R. PVV
Agema, M. PVV
Akerboom, E.S. PvdD
Baudet, T.H.P. FVD
Beertema, H.J. PVV
Bisschop, R. SGP
Bosma, M. (Martin) PVV
Dijck van, A.P.C. (Tony) PVV
Dijk van, E. (Emiel) PVV
Fritsma, S.R. PVV
Graaf de, M. PVV
Graus, D.J.G. PVV
Helder, L.M.J.S. PVV
Kops, A. PVV
Madlener, B. PVV
Maeijer, V. PVV
Markuszower, G. PVV
Mulder, E. (Edgar) PVV
Ouwehand, E. PvdD
Raan van, L. PvdD
Roon de, R. PVV
Staaij van der, C.G. SGP
Stoffer, C. SGP
Teunissen, C. PvdD
Wassenberg, F.P. PvdD
Weerdenburg van, V.D.D. PVV
Wilders, G. PVV
Niet deelgenomen
Azmani, M. VVD
Dijk van, J.J. (Jasper) SP
Dijkhoff, K.H.D.M. VVD
Groothuizen, M. D66
Hiddema, T.U. FVD
Jong de, L.W.E. PVV
Popken, G.J.F. PVV
Smeulders, P.H.M. GroenLinks
Snels, B.A.W. GroenLinks
Tellegen, O.C. VVD
Özdil, Z. GroenLinks

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:15 - 15:40

Stemmingen

Besluit: Aangenomen. (Hoofdelijk 112-27)

Tijd activiteit: 14:20 - 15:10

Bekijk via Debat Gemist

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 17:30 - 21:41

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 11:00 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:05

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 november 2018 te 12.00 uur.  Het lid Baudet (FvD) zal een voorstel indienen voor een rondetafelgesprek over de kosten van het klimaatbeleid. Dit voorstel zal via een e-mailprocedure worden afgehandeld zodat het rondetafelgesprek nog voor 2 november 2018 kan plaatsvinden.

Tijd activiteit: 16:30 - 18:00

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

Tijd activiteit: 15:05 - 15:15

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 april 2017 te 12.00 uur. Er zal een wetgevingsrapport worden opgesteld door de commissiegriffie.

Tijd activiteit: 10:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop.

Tijd activiteit: 09:30 - 10:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 12 september 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 13 september 2016

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 3. 21 september 2016

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop.  

 4. 7 februari 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

 5. 8 februari 2017

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 april 2017 te 12.00 uur. Er zal een wetgevingsrapport worden opgesteld door de commissiegriffie. 

 6. 9 februari 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 30 maart 2017

  Extra procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 8. 11 april 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1) 

 9. 5 september 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 9 oktober 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 november 2018 te 12.00 uur.  Het lid Baudet (FvD) zal een voorstel indienen voor een rondetafelgesprek over de kosten van het klimaatbeleid. Dit voorstel zal via een e-mailprocedure worden afgehandeld zodat het rondetafelgesprek nog voor 2 november 2018 kan plaatsvinden. 

 11. 2 november 2018

  Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) - (Kamerstuk 34534)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 12. 27 november 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 13. 28 november 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 14. 4 december 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 6 december 2018

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) (34534) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 16. 18 december 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 17. 19 december 2018

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) (34534)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 18. 20 december 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 18 en 19 december, behoudens de Klimaatwet)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. (Hoofdelijk 112-27) 

 19. 20 december 2018

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten