Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder Klimaatwet

Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Klaver (GroenLinks), Asscher (PvdA), Beckerman (SP), Jetten (D66), Dik-Faber (ChristenUnie), Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Mulder (CDA) voor een Klimaatwet verankert de wijze waarop het Nederlandse klimaatbeleid invulling geeft aan de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs.
Het voorstel stelt voor als doelstelling om broeikasgassen voor 2030 met minimaal 55 procent te reduceren ten opzichte van 1990, en voor 2050 met minimaal 95 procent ten opzichte van 1990. Een wereldwijde reductie van ten minste 95% in 2050 is volgens klimaatwetenschappers nodig om de opwarming van de aarde met redelijke kans beneden de twee graden te houden.
Het Klimaatakkoord in Parijs heeft als hoofddoel de wereldwijde temperatuurstijging tot ruim beneden de twee graden te houden, met het streven deze tot 1,5 graad te beperken. Alle landen verplichten zich onder meer tot het nemen van maatregelen om hun broeikasgasuitstoot zoveel als mogelijk te beperken en investeringen te doen die bijdragen aan het bereiken van een klimaatneutrale samenleving.

Stemmingsuitslag

Aangenomen (Hoofdelijk 112-27) hoofdelijk


Voor: 112
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Kamerlid Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 33 Aartsen, A.A. (Thierry) Voor
Azmani, M. Niet deelgenomen
Becker, B. Voor
Bosch van den, A. Voor
Bosman, A. Voor
Dijkhoff, K.H.D.M. Niet deelgenomen
Dijkstra, R.J. (Remco) Voor
El Yassini, Z. Voor
Gent van, T. Voor
Haga van, W.R. Voor
Heerema, R.J. (Rudmer) Voor
Hermans, S.T.M. Voor
Koerhuis, D.A.N. Voor
Koopmans, S.M.G. Voor
Laan-Geselschap, A.J.M. Voor
Lange de, L.A. Voor
Linde van der, R.E. Voor
Lodders, W.J.H. Voor
Middendorp, J. Voor
Mulder, A. (Anne) Voor
Nijkerken-de Haan, C.N.A. Voor
Oosten van, F. Voor
Rutte, A.C.L. (Arno) Voor
Tellegen, O.C. Niet deelgenomen
Tielen, J.Z.C.M. Voor
Veldman, H.S. Voor
Vries de, A. (Aukje) Voor
Weverling, A. Voor
Wiersma, A.D. Voor
Wout van 't, B. Voor
Wörsdörfer, M. Voor
Yesilgöz-Zegerius, D. Voor
Ziengs, E. Voor
PVV 20 Aalst van, R.R. Tegen
Agema, M. Tegen
Beertema, H.J. Tegen
Bosma, M. (Martin) Tegen
Dijck van, A.P.C. (Tony) Tegen
Dijk van, E. (Emiel) Tegen
Fritsma, S.R. Tegen
Graaf de, M. Tegen
Graus, D.J.G. Tegen
Helder, L.M.J.S. Tegen
Jong de, L.W.E. Niet deelgenomen
Kops, A. Tegen
Madlener, B. Tegen
Maeijer, V. Tegen
Markuszower, G. Tegen
Mulder, E. (Edgar) Tegen
Popken, G.J.F. Niet deelgenomen
Roon de, R. Tegen
Weerdenburg van, V.D.D. Tegen
Wilders, G. Tegen
CDA 19 Amhaouch, M. Voor
Berg van den, J.A.M. Voor
Bruins Slot, H.G.J. Voor
Dam van, C.J.L. Voor
Geluk-Poortvliet, L.W.D. Voor
Geurts, J.L. Voor
Haersma Buma van, S. Voor
Heerma, P.E. (Pieter) Voor
Helvert van, M.J.F. Voor
Kuik, A. Voor
Martels von, M.R.H.M. Voor
Molen van der, H. Voor
Mulder, A.H. (Agnes) Voor
Omtzigt, P.H. Voor
Peters, W.P.H.J. (René) Voor
Rog, M.R.J. Voor
Ronnes, H.A.G. Voor
Slootweg, E.J. Voor
Toorenburg van, M.M. Voor
D66 19 Belhaj, S. Voor
Bergkamp, V.A. Voor
Boer den, M.G.W. Voor
Bouali, A. Voor
Diertens, A.E. Voor
Dijkstra, P.A. (Pia) Voor
Eijs van, J.M. Voor
Groot de, T.C. Voor
Groothuizen, M. Niet deelgenomen
Jetten, R.A.A. Voor
Meenen van, P.H. Voor
Paternotte, J.M. Voor
Raemakers, R. Voor
Schonis, R.A.J. Voor
Sienot, M.F. Voor
Sjoerdsma, S.W. Voor
Sneller, J.C. Voor
Verhoeven, K. Voor
Weyenberg van, S.P.R.A. Voor
GroenLinks 14 Bromet, L. Voor
Buitenweg, K.M. Voor
Diks, L.I. Voor
Ellemeet, C.E. Voor
Klaver, J.F. Voor
Kröger, S.C. Voor
Lee van der, T.M.T. Voor
Ojik van, A. (Bram) Voor
Renkema, W.J.T. Voor
Smeulders, P.H.M. Niet deelgenomen
Snels, B.A.W. Niet deelgenomen
Westerveld, E.M. Voor
Özdil, Z. Niet deelgenomen
Özütok, N. Voor
SP 14 Alkaya, M.Ö. Voor
Beckerman, S.M. Voor
Dijk van, J.J. (Jasper) Niet deelgenomen
Futselaar, F.W. Voor
Gerven van, H.P.J. Voor
Hijink, H.P.M. Voor
Karabulut, S. Voor
Kent van, B. Voor
Kwint, J.P. Voor
Laçin, C. Voor
Leijten, R.M. Voor
Marijnissen, L.M.C. Voor
Nispen van, M. Voor
Raak van, A.A.G.M. Voor
PvdA 9 Arib, K. Voor
Asscher, L.F. Voor
Dijk van, G.J. (Gijs) Voor
Hul van den, K.A.E. Voor
Kerstens, J.W.M. Voor
Kuiken, A.H. Voor
Moorlag, W.J. Voor
Nijboer, H. Voor
Ploumen, E.M.J. (Lilianne) Voor
ChristenUnie 5 Bruins, E.E.W. Voor
Dik-Faber, R.K. (Carla) Voor
Graaf van der, S.J.F. Voor
Segers, G.J.M. Voor
Voordewind, J.S. Voor
PvdD 5 Akerboom, E.S. Tegen
Ouwehand, E. Tegen
Raan van, L. Tegen
Teunissen, C. Tegen
Wassenberg, F.P. Tegen
50PLUS 4 Brenk van, C.M. Voor
Geleijnse, S. Voor
Krol, H.C.M. Voor
Rooijen van, M.J. Voor
DENK 3 Azarkan, F. Voor
Kuzu, T. Voor
Öztürk, S. Voor
SGP 3 Bisschop, R. Tegen
Staaij van der, C.G. Tegen
Stoffer, C. Tegen
FVD 2 Baudet, T.H.P. Tegen
Hiddema, T.U. Niet deelgenomen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:15 - 15:40

Stemmingen

Besluit: Aangenomen. (Hoofdelijk 112-27)

Tijd activiteit: 14:20 - 15:10

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 17:30 - 21:41

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 11:00 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:05

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 november 2018 te 12.00 uur.  Het lid Baudet (FvD) zal een voorstel indienen voor een rondetafelgesprek over de kosten van het klimaatbeleid. Dit voorstel zal via een e-mailprocedure worden afgehandeld zodat het rondetafelgesprek nog voor 2 november 2018 kan plaatsvinden.

Tijd activiteit: 16:30 - 18:00

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

Tijd activiteit: 15:05 - 15:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 april 2017 te 12.00 uur. Er zal een wetgevingsrapport worden opgesteld door de commissiegriffie.

Tijd activiteit: 10:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop.

Tijd activiteit: 09:30 - 10:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 12 september 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 13 september 2016

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 3. 21 september 2016

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop.  

 4. 7 februari 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

 5. 8 februari 2017

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 april 2017 te 12.00 uur. Er zal een wetgevingsrapport worden opgesteld door de commissiegriffie. 

 6. 9 februari 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 30 maart 2017

  Extra procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 8. 11 april 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1) 

 9. 5 september 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 9 oktober 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 november 2018 te 12.00 uur.  Het lid Baudet (FvD) zal een voorstel indienen voor een rondetafelgesprek over de kosten van het klimaatbeleid. Dit voorstel zal via een e-mailprocedure worden afgehandeld zodat het rondetafelgesprek nog voor 2 november 2018 kan plaatsvinden. 

 11. 2 november 2018

  Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) - (Kamerstuk 34534)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 12. 27 november 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 13. 28 november 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 14. 4 december 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 6 december 2018

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) (34534) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 16. 18 december 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 17. 19 december 2018

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) (34534)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 18. 20 december 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 18 en 19 december, behoudens de Klimaatwet)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. (Hoofdelijk 112-27) 

 19. 20 december 2018

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten