Wetsvoorstel

Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 over de beveiliging van de burgerluchtvaart

Er is een aantal Europese verordeningen vastgesteld inzake de beveiliging van de burgerluchtvaart. Deze dienen ter vervanging van de verordeningen, die tot stand waren gekomen na de gebeurtenissen van 11 september 2001. De nieuwe verordeningen beogen vereenvoudiging, harmonisering en verduidelijking van de toepasselijke regels en verbetering van het beveiligingsniveau. Aanpassing van de Luchtvaartwet is nodig om de wetgeving hiermee in overeenstemming te brengen.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

21 jun 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

15:35 - 23:59

06 jul 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 september 2016.

15:15 - 16:00

02 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 16:15

Wetgevingsproces

17 jun 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
21 jun 2016

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jul 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
15 sep 2016

Wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES in verband met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (Pb EU 2008, L 97/72) en enkele andere verordeningen op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart (Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008) (Kamerstuk 34501)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
28 mrt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 apr 2019

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES in verband met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (Pb EU 2008, L 97/72) en enkele andere verordeningen op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart (Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008) (34501)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

20 jun 2016
Download Advies KMAR
Alle documenten