Wetsvoorstel

Goedkeuring belastingverdrag met Kenia

Het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia, met Protocol, geeft regels die aanwijzen welke van de verdragsluitende staten bevoegd is om in overeenstemming met zijn nationale wetgeving belasting te heffen van het inkomen van inwoners van één of van beide staten. Dit om dubbele belasting te vermijden. Daarnaast regelt het Verdrag, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontgaan van belasting, de administratieve wederzijdse bijstand in de vorm van onderlinge uitwisseling van fiscale informatie en invordering van belastingen.

Activiteiten

Het debat vindt plaats na ontvangst van een brief van de regering met nadere informatie.
23 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg.  Dit wetsvoorstel, afhankelijk van de reactie van de staatssecretaris, samenvoegen met de goedkeuringswet inzake het belastingverdrag met Malawi.

10:45 - 12:00

07 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

16:30 - 17:30

13 sep 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het Belastingverdrag door Kenia is goedgekeurd en daarna opnieuw agenderen.

15:30 - 16:30

11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
29 jun 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 28 september 2016 te 14.00 uur.

15:30 - 16:30

14 jun 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

08 jun 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
14 jun 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 jun 2016

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
28 sep 2016

Goedkeuring belastingverdrag met Kenia

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
29 mrt 2017

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
13 sep 2017

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
07 nov 2017

Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkende dag en tijdstip)

Procedurevergadering
23 nov 2017

Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkende dag en tijdstip)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten