Gang

Wetsvoorstel Strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme

Het Initiatiefwetsvoorstel-Van Toorenburg maakt het tot een misdrijf om terroristische misdrijven te verheerlijken, welke verheerlijking de openbare orde ernstig verstoort of kan verstoren. De verdediging van dit initiatief is door het Lid Slootweg (CDA) overgenomen van het uit de Kamer vertrokken lid Van Toorenburg.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

Tijd activiteit: 13:00 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:15 - 14:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 februari 2018.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren. Aangehouden tot na de kabinetsformatie.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 2 mei 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 mei 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 3. 5 april 2017

  Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. Aangehouden tot na de kabinetsformatie. 

 4. 8 november 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. 

 5. 24 januari 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 februari 2018. 

 6. 25 januari 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 15 februari 2018

  Voorstel van wet van het lid Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme (34466)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 8. 20 januari 2021

  Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 9. 28 januari 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.  

 10. 1 juni 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 11. 9 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 13. 3 april 2024

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

Documenten