Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Toorenburg Strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme

Het wetsvoorstel maakt het tot een misdrijf om terroristische misdrijven te verheerlijken, welke verheerlijking de openbare orde ernstig verstoort of kan verstoren.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
24 jan 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 februari 2018.

14:30 - 16:00

08 nov 2017
05 apr 2017
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren. Aangehouden tot na de kabinetsformatie.

14:30 - 16:00

18 mei 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

14:00 - 23:59

Wetgevingsproces

02 mei 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
18 mei 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
08 nov 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
24 jan 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
25 jan 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 feb 2018

Voorstel van wet van het lid Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme (34466)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten