Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Azmani Aanpassing uitzonderingspositie van kerkgenootschappen

Het voorstel beoogt civielrechtelijk optreden tegen kerkgenootschappen mogelijk te maken. Dit wordt noodzakelijk geacht in verband met de bedreiging van de democratische rechtsorde door religieus fanatisme.1 De strekking van het voorstel is artikel 2:20 van het Burgerlijk Wetboek (BW), op grond waarvan rechtspersonen kunnen worden verboden en ontbonden, ook op kerkgenootschappen rechtstreeks van toepassing te verklaren.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
14 dec 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 januari 2017.

14:30 - 16:00

13 dec 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

15:35 - 23:59

18 mei 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

14:00 - 23:59

Wetgevingsproces

02 mei 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
18 mei 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 dec 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 dec 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 jan 2017

Voorstel van wet van het lid Azmani tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen (34465)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Meer zien