Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Koşer Kaya Intrekking van de Zondagswet

Het wetsvoorstel strekt tot intrekking van de Zondagswet en tevens tot aanvulling van de Gemeentewet. De aanvulling van de Gemeentewet beoogt te verhinderen dat het gemeentebestuur – op de grond dat zij op een godsdienstige rustdag of feestdag plaatsvinden – beperkingen stelt aan sportbeoefening of andere vormen van ontspanning, die niet in overwegende mate zijn te beschouwen als openbare vermakelijkheden.

Activiteiten

27 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

11:30 - 13:00

11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
15 nov 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 23:59

10 nov 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Gevraagd zal worden de plenaire behandeling te doen plaatsvinden met het kabinetsvoorstel Intrekking van de Zondagswet (TK 34529) waarbij het initiatiefwetsvoorstel als eerste wordt geagendeerd. Navraag bij het departement leert dat de Nota naar aanleiding van het Verslag van het kabinetsvoorstel heel spoedig bij de Kamer zal worden ingediend.

11:30 - 12:30

08 sep 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 29 september 2016 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

06 sep 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:10 - 23:59

26 mei 2016
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel aanhouden totdat het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefneemster daarop zal zijn ontvangen.

10:00 - 11:00

18 mei 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

14:00 - 23:59

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet (34464)

Wetgevingsproces

28 apr 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
18 mei 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 mei 2016

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
06 sep 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 sep 2016

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
29 sep 2016

Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet (TK 34464)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10 nov 2016

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
15 nov 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 apr 2017

Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

Procedurevergadering

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet (34464)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten