Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Schouten en Pieter Heerma. Wet inwerkingtreding breed wettelijk moratorium

Dit wetsvoorstel regelt de inwerkingtreding van artikel 5 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit artikel beoogt om in de gemeentelijke schuld-hulpverlening de beschikking te krijgen over een wettelijk breed moratorium. Tot op heden is het koninklijk besluit met betrekking tot dit artikel echter niet geslagen. Dit wetsvoorstel voorziet alsnog in inwerkingtreding.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting van advies RVS en reactie initiatiefnemer(s)

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:00

Wetgevingsproces

 1. 13 april 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 26 april 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 3. 18 mei 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.