Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Schouten en Pieter Heerma. Wet inwerkingtreding breed wettelijk moratorium

Dit wetsvoorstel regelt de inwerkingtreding van artikel 5 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit artikel beoogt om in de gemeentelijke schuld-hulpverlening de beschikking te krijgen over een wettelijk breed moratorium. Tot op heden is het koninklijk besluit met betrekking tot dit artikel echter niet geslagen. Dit wetsvoorstel voorziet alsnog in inwerkingtreding.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

18 mei 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

14:00 - 23:59

Wetgevingsproces

13 apr 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
26 apr 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 mei 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

Documenten

Alle documenten