Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Klaveren Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap

Het voorstel strekt ertoe dat een referendum wordt gehouden over de vraag «Bent u voor of tegen het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie?»

Activiteiten

De behandeling van het wetsvoorstel ligt stil.
20 apr 2017
Procedurevergadering

Besluit: De commissie besluit om het Presidium te verzoeken om een schriftelijk reactie inzake hun advies voor de verdere behandeling van de behandeling van de in de notitie gecategoriseerde zaken.

11:30 - 12:30

07 jul 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 15 september 2016 te 14:00 uur.

11:00 - 12:00

28 jun 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:30 - 23:59

17 mrt 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State met de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

08 mrt 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden en gepubliceerd.

15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

04 mrt 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
08 mrt 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 mrt 2016

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
28 jun 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten